Project Description

Datum: 9 – 11 / 2014

Cena: 3,9 mil. Kč

Objednatel: SVJ Benešovo nám. 2443-2446, Pardubice