Tlaková a splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň – dodávka a montáž střechy, dodávka a montáž výplní stavebních otvorů na objektech SO 9.1, 9.2, 15.1

Tlaková a splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň – dodávka a montáž střechy, dodávka a montáž výplní stavebních otvorů na objektech SO 9.1, 9.2, 15.12017-11-27T08:41:07+00:00

Project Description

Datum: 09 /2010 – 10 /2011

Cena: 1,5 mil. Kč

Objednatel: Metrostav a.s. – Subterra a.s