STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.Štrossova 905, Pardubice 530 02, tel.: 466 614 060, e-mail: stafi@stafi-pardubice.cz
Stavební firma - okna - dveře - parapety - schodiště - zateplování
STAFI s.r.o. -> OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi a prodávajícím Stafi finalizace staveb, s.r.o.; IČO 25968203, sídlem Ostřešany 320, 53002 Pardubice a kupujícím. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před zakoupením (objednáním) zboží. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, jakož i souvisejícími předpisy.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem navrhne cenu a termín dodání.  Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Dále uhradí kupující za objednané zboží zálohu ve výši 70%. Pokud nebude objednané zboží zákazníkem odebráno, bude mu účtován storno poplatek ve výši 80% z celkové ceny.

IV. Platební podmínky

Úhradu za objednané zboží lze provádět v hotovosti nebo bankovním převodem (platební karty nepřijímáme). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IV. Odstoupení od smlouvy

a) Při koupi zboží prostřednictvím dálkové komunikace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu písemně nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, nebude přijato. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

b) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Novinky

Stavební firma STAFI finalizace staveb s.r.o. se již od roku 1997 zaměřuje na dokončovací fáze stavebních prací – okna, dveře, zateplování fasád i rekonstrukce střech.

Provádíme také revitalizace bytových i panelových domů. Pomůžeme vám využít dotaci Zelená úsporám, Nový panel, nebo Jessika.

Kontakt

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
VZORKOVÁ PRODEJNA OKEN A DVEŘÍ

ŠTROSSOVA 905, PARDUBICE U KOSTELÍČKA

TEL: 466 614 060, 604 243 504 e-mail: stafi@stafisro.cz

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. - netfirmy.czOkna - netfirmy.cz

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Stafi doporučuje: Stabrix - Rakouská vína - Profiklub - 
slide-out-01