STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.Štrossova 905, Pardubice 530 02, tel.: 466 614 060, e-mail: stafi@stafi-pardubice.cz
Stavební firma - okna - dveře - parapety - schodiště - zateplování
STAFI s.r.o. -> POLITIKA JAKOSTI

Politika jakosti 

Integrovaná politika

Základem strategie organizace STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. je poskytovat činnosti zákazníkům dle jejich požadavků, předpokládat jejich další potřeby a trvale zajišťovat kvalitu poskytovaných činností v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování a truhlářské výrobě. Chceme, aby jméno naší organizace bylo vždy spojováno s vysokou kvalitou, spolehlivostí a rychlostí při provádění výše uvedených činností.

Motto

Na prvním místě je spokojený zákazník, na jehož zakázkách závisí existence organizace.

Záměr

Vybudovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, specifikace OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005 na standardní úrovni.

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

1

Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.

2

Vysoká jakost námi realizovaných zakázek a dodržování sjednaných termínů jsou našimi nejvyššími cíly.

3

Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.

4

Vhodným výcvikem zaměstnanců hodláme docílit jejich plnou způsobilost k plnění požadavků této integrované politiky.

5

Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů.

6

Jsme si vědomi svých environmentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí a neustálé sledování a plnění právní legislativy a jiných požadavků, týkající se systému managementu kvality a systému environmentálního managementu.

7

Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy.

8

V rámci realizace našich činností dbáme na dodržování opatření vycházejících z vyhledaných rizik a stanovených opatření.

9

Ochrana zdraví při práci a požární ochrana je u nás řízena jak u zaměstnanců, tak i u spolupracujících osob.

10

Dbáme na fyzickou bezpečnost a bezpečnost prostředí a předcházíme neautorizovanému přístupu, poškození, znehodnocení, zničení či jiným zásahům do informací a do prostor, ve kterých se nacházejí naše zařízení.

11

Pro ochranu svých i svěřených informací jsme vybudovali, udržujeme a rozvíjíme systém řízení bezpečnosti informací, který vychází z cílů a z určených a ohodnocených rizik.

Stanovená integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.
Pardubice, 1. září 2011 
 


Jozef Koprivňanský, jednatel

 

Novinky

Stavební firma STAFI finalizace staveb s.r.o. se již od roku 1997 zaměřuje na dokončovací fáze stavebních prací – okna, dveře, zateplování fasád i rekonstrukce střech.

Provádíme také revitalizace bytových i panelových domů. Pomůžeme vám využít dotaci Zelená úsporám, Nový panel, nebo Jessika.

Kontakt

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
VZORKOVÁ PRODEJNA OKEN A DVEŘÍ

ŠTROSSOVA 905, PARDUBICE U KOSTELÍČKA

TEL: 466 614 060, 604 243 504 e-mail: stafi@stafisro.cz

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. - netfirmy.czOkna - netfirmy.cz

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Stafi doporučuje: Stabrix - Rakouská vína - Profiklub - 
slide-out-01